Glastec

TJÄNSTER

GLASTEC

Glastec är ett skydd för bilen rutor. Det verkar genom att man arbetar in medlet i glaset och därigenom ökar tätheten i rutan.


 


Fördelen blir att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som vid en obehandlad ruta. Rutorna blir därför mycket lätta att hålla rena. Vintertid gör Glastec att isbildning inte biter sig lika hårt fast i glaset.


 


En annan effekt är att vattendropparna "glider" av rutorna vid körning i högre hastighter. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som hos en obehandlad ruta.


 


Glastec minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning regn har minskat med 25%.